Uusia julkaisuja

Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset. Summary: Regional economic impacts of potential mining in Kanta-Häme

Tiainen, Markku; Kujala, Susanna; Ahtola, Timo; Eilu, Pasi; Grönholm, Sari; Hakala, Outi; Istolahti, Paavo; Jumppanen, Aapo; Kärkkäinen, Niilo; Rasilainen, Kalevi; Törmä, Hannu 2017. Tutkimusraportti 229

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_229.pdf

Yritysten yhteiskuntavastuu malminetsinnässä – Viestinnän ja sidosryhmätoiminnan merkitys paikallisen sosiaalisen toimiluvan ansaitsemisessa ja ylläpidossa

Toni Eerola 2017. Tutkimusraportti 230

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_230.pdf

Integroitujen geofysikaalisten ja kallioperägeologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Summary: Development of integrated geophysical and bedrock geological research methods for civil engineering

Huotari, Taija; Wennerström, Marit (toim.) 2017. Tutkimusraportti 231

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_231.pdf

Structural interpretation of the Peräpohja and Kuusamo belts and Central Lapland, and a tectonic model for northern Finland

Mikko Nironen 2017. Tutkimusraportti 234

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_234.pdf

Seabed landscapes of the Baltic Sea: Geological characterization of the seabed environment with spatial analysis techniques.

Anu Kaskela 2017. Erikoisjulkaisut, vol 100

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_100.pdf

Sm–Nd and U–Pb isotope geochemistry of the Palaeoproterozoic mafic magmatism in eastern and northern Finland

Huhma, Hannu; Hanski, Eero; Kontinen, Asko; Vuollo, Jouni; Mänttäri, Irmeli; Lahaye, Yann 2018. Bulletin 405

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_405.pdf

 

Lisää julkaisuja Hakku-palvelussa: hakku.gtk.fi